יום ראשון, 15 בינואר 2017

יהודים בהר הבית: 250% בשבע שנים

2009-2016: מספר היהודים בהר הבית גדל פי 2.5 || ארנון סגל
שנת 2009 – 5,658 יהודים ישראלים, 306,947 תיירים  שנת 2010 – 5,792 יהודים ישראלים, 401,872 תיירים  שנת 2011 – 8,247 יהודים ישראלים, 370,240 תיירים  שנת 2012 – 7,724 יהודים ישראלים, 312,302 תיירים  שנת 2013 – 8,528 יהודים ישראלים, 282,012 תיירים  שנת 2014 – 10,906 יהודים ישראלים, 235,262 תיירים  שנת 2015 – 10,766 יהודים ישראלים, 192,998 תיירים  שנת 2016 – 14,054 יהודים ישראלים, 217,620 תיירים  הנתונים נמסרו ממשטרת ישראל.