יום שישי, 29 ביולי 2016

כך נעצרתי בהר בגיל 88

תובנות מזקן פעילי הר הבית וזקן העצורים || פרופ' מנחם בן ישר
מנחם בן ישר ממשואות יצחק הוא כנראה ותיק פעילי הר הבית בימינו, בן 91 – ומי שעוד בשנת שחרור ההר פרסם מאמר ובו זיהה את גבולותיו המדוייקים ואת מיקום המקדש בו * הארכיאולוגים הבכירים של העת ההיא הגיעו לאותן מסקנות, אבל הרבה אחריו