יום שישי, 29 ביולי 2016

עליה בעליה - סיכום השבוע הראשון של בין המיצרים

עוד עליה בעליה להר הבית || סיכום שבועי מהר בית ה'
השבוע החל בצום על הבקעת חומות ירושלים, ביטול התמיד, העמדת צלם בהיכל ועוד  בתענית עצמה עלו עשרות רבות של יהודים להר הבית, כדי להפסיק לבכות ולהתחיל לבנות  בהמשך השבוע המשיכו יהודים לנהור להר הבית  הרב טנדלר, מחשובי רבני אמריקה עלה להר הבית עם תלמידים ובני משפחה  עשרות ילדים עלו להר הבית עם אמותיהם  אנשי וואקף תקפו ארכיאולוגים בהר הבית  הכנסת קיבלה הצעה לסדר היום בעניין הר הבית, שהגיש ח"כ יהודה גליק  קשה להחליט לאן ללכת! צעדה, יום עיון, שיעורים, הרצאות ועוד בימי בין המיצרים