יום חמישי, 28 ביולי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ג בתמוז תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ג בתמוז תשע"ו
התורה אמרה: "והעמיד והעריך" ומכאן למדו חז"ל שכדי לפדות קרבן ("הנערך") צריך שהוא יעמוד, ומכיוון שהסולת, יין, שמן, לבונה, עצים, כלי שרת אינם בני עמידה (שאינם יכולים לעמוד "על הרגלים") אם נטמאו או נפסלו אחר שנתקדשו אין פודים אותם. וגזירת הכתוב שגם עופות אינם נפדים (רמב"ם איסורי מזבח ו,ד).