יום שלישי, 14 ביוני 2016

האיסור בוטל? בינתיים רק לח"כים ערבים

רמדאן כן, שבועות לא? || נתניהו, איפה הזיקה היהודית להר הבית?
בניגוד לנאמר קודם, איסור כניסת חברי כנסת להר הבית יבוטל רק בשבוע האחרון של הרמדאן  משמעות הדבר: חברי הכנסת היהודים צריכים להמתין בסבלנות ולהתפלל שהאיסור לא יחודש  חברי הכנסת הערבים יוכלו להסית בהר בימי הרמדאן  חברי הכנסת היהודים לא יוכלו לעלות לרגל