יום שלישי, 14 ביוני 2016

האיסור בוטל. חברי כנסת רשאים לעלות להר הבית

שבועות או רמדאן || הר הבית או אלאקצא
לאחר שמונה חודשים של איסור גורף מצד ראש הממשלה, יוכלו שרים וחברי כנסת לעלות להר הבית  האיסור בוטל לאור איומי חברי הכנסת המוסלמים  השבוע ניתן עדין לקיים את מצוות העליה לרגל  מה יותר חשוב שבועות או רמדאן?  מי מבין חברי הכנסת יעלה ראשון להר הבית?