יום שלישי, 14 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט' בסיון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט' בסיון תשע"ו
זר שעבד עבודה שאינה 'תמה' (שיש אחריה עבודה) הרי זה לוקה ואין חייב מיתה בידי שמים ובכלל זה: היוצק שמן למנחה, וכן הבולל מנחה, הפותת מנחה, המולח, המניף, המגיש, המסדר את לחם הפנים או את הבזיכין על השלחן, המטיב את הנרות, המצית אש במזבח, הקומץ את המנחה והמקבל את דם הקרבנות (רמב"ם ביאת מקדש ט,ה).