יום רביעי, 20 בינואר 2016

כרמי המשפט: כניסת עמי הארץ להר הבית

בירורים בהלכות העלייה להר הבית || הרב הלל בן שלמה
חז"ל הבחינו בין המקפידים על הלכות טומאה וטהרה לבין עמי הארץ, שלא הקפידו על הלכות אלו. האם גם בימינו קיימת הבחנה זו? האם יש לכך השלכות על העליה להר הבית? הרב הלל בן שלמה דן בהלכות אלו בפרק השלישי של כרמי המקדש.