יום רביעי, 20 בינואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"א בשבט תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"א בשבט תשע"ו

אנשי מעמד הנכנסים לבית הכנסת, מתפללים בכל יום באותו שבוע ארבע תפילות: שחרית, תפילה מעין מוסף, מנחה ונעילה. כמו כן מוציאים ספר תורה בכל יום וקוראים בו שלשה אנשים בשחרית ובתפילה מעין המוסף מתוך פרשת בראשית (רמב"ם כלי מקדש ו,ד ועיין ראב"ד שם).