יום חמישי, 21 בינואר 2016

פרשת בשלח - המטרה שלשמה יצאו ישראל

פרשת בשלח || מכון המקדש
מה תכלית יציאת ישראל ממצרים?
מה המכשולים בדרך להקמת הבית הראשון?
האם המכשולים יעכבו גם את הקמת הבית השלישי?