יום חמישי, 16 באפריל 2015

תצלומים נדירים ממקום קודש הקודשים

השטיחים כיסו את הריצוף || הריצוף מכסה את החללים
בכיפת הסלע הוחלפו השבוע השטיחים בעקבות תרומת שטיחים חדשים מממלכת ירדן, וכך נחשפה באורח נדיר רצפת המבנה הניצב על מקום המקדש, וכן רצפת המערה שמתחת לאבן השתיה – הסלע שבמרכז הכיפה.