יום חמישי, 26 בפברואר 2015

מפת הר הבית - מסלול הלכתי

מפת הר הבית || מסלול הליכה לפי כל השיטות 
כידוע, מוסכם על רוב העוסקים בתחום שכיפת הסלע עומדת על מקום המקדש וכך מקובל במסורת מדורי דורות. יש שיטות שונות באשר לתחומים בהר הבית, המותרים לכניסת טמאי מת.
במאמר השישי בסדרת המאמרים בעלון 'הלבנון', מביאים העורכים את השיטות המחמירות, המקובלות על כל הפוסקים. ההולך במסלול המוצע במאמר זה לא יכנס לספקות באשר לאיסורים מדרבנן ובודאי לא לאיסורי תורה.