יום שישי, 17 באפריל 2015

מצורע - להתמודד עם מחלות נפש

ותחזינה || גיליון 205 | כ"ט בניסן תשע"ה | פרשת תזריע - מזורע
כשהוא הלך ברחבת הר הבית אנשים הביטו בו בחלחלה והתרחקו לצדדים. הוא כבר לא היה חולה, אך על עורו עוד נותרו השרידים של הצרעת הקשה שתקפה אותו. המבטים הכואבים, המבועתים, מלאי הזעזוע שנעצו בו אנשים חדרו לבשרו כמו מחטים, הכאיבו לו יותר מן המחלה עצמה.