יום שני, 2 במרץ 2015

משמעות הפסיקה תקדימית: ליהודים מותר להתפלל בהר הבית, למשטרה אין שום זכות חוקית למנוע זאת

פסק דין מכונן || תפנית משפטית ביחס להר הבית
"היום הזה ייזכר לדורות בתולדות המאבק לשיבת היהודים להר הבית", כך מתבטאים היום שוחרי המקדש ופעילי הר הבית. מה שעשה השופט סובול לתפילת נשות הכותל, עשתה השופטת אביב לתפילת יהודים בהר הבית.