יום שלישי, 3 במרץ 2015

ישראל חסון – מנכ"ל רשות העתיקות. בעברו סגן ראש השב"כ וחבר כנסת


מנהל רשות העתיקות || היה רוצה שהדברים יתנהלו אחרת
"אתה יודע היטב איך מתנהלים הדברים בהר הבית. סמכויות רשות העתיקות מוגבלות בהר על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, ומתמקדות בהתרעה בלבד. אם אתה שואל אותי במסגרת הזו, ולא במסגרת הפיכת חצר כוללת שרשות העתיקות צריכה לעשות על פי תפיסתך, אז זה מה שניתן לעשות"