יום שבת, 5 בנובמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ה' בחשון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ה' בחשון תשע"ו
מצוה על הכהן הגדול שחטא והתחייב בקרבן פר כהן משיח, שיביא פר ויזה מדמו בעצמו בתוך ההיכל, ואם קיבל והזה כהן הדיוט כשר (רמב"ם מעשה הקרבנות ה,טו).