יום שבת, 28 במאי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"א באייר תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"א באייר תשע"ו
כהן בעל מום קבוע או עובר, אינו יכול לעבוד במקדש ואינו יכול להיכנס לתחום שבין המזבח לאולם. לדעת הרמב"ם האיסור הוא מהתורה ולוקה (רמב"ם ביאת מקדש ו,א) ולדעת הרמב"ן האיסור מדרבנן (השגות הרמב"ן ל"ת סט).