יום שישי, 27 במאי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ' באייר תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ' באייר תשע"ו
אין צורך לשקע את כיור המכון, בתוך בור של מים, מכיוון שלא נשאר בכלי השרת, מים מיותרים שיפסלו בלינה. הימצאות המים בחלק העליון הנקרא 'מוכני' מברזים המחוברים לשם או מים מוכנים מראש (רמב"ם בית הבחירה ג,יח).