יום חמישי, 6 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ג באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ג באייר תשע"ז
מצות עשה לסדר את לחם הפנים על שלחן לחם הפנים כל שבת, שנא': "ביום השבת ביום השבת יערכנו" (רמב"ם תמידין ומוספין ה,א).