יום חמישי, 6 ביולי 2017

היסטוריה: מכתב של ראש הוואקף המוסלמי לראש הממשלה

פיקניקים בהר הבית || האם זה מה שבאמת הפריע למוסלמים?
ראש הוואקף המוסלמי, בן למשפחה יהודית מחברון, קבל בפני ראש ממשלת ישראל על עריכת פיקניקים בהר הבית  האם הפריע לו קדושת המקום או שלטון ישראל?  שנתיים מאוחר יותר איים עליו משה דיין בגירוש לעבר הירדן  היום זה לא היה קורה