יום שבת, 1 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ח' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ח' באייר תשע"ז
אין מגרילים לתמיד של בין הערביים, ומי שזכה בתמיד של שחר זוכה בתמיד של בין הערביים. למעט הקטורת שלה יש פייס מיוחד לבין הערביים, ובה משתתפים כל מי שלא הקטיר קטורת מעולם (רמב"ם תמידין ומוספין ד,ח).