יום שישי, 30 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ז' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ז' באייר תשע"ז
בפייס הרביעי משתתפים כל הכהנים של בית האב לדעת מי יזכה להעלות את האברים של העולה מן הכבש למזבח (רמב"ם תמידין ומוספין ז,ח).