יום שישי, 5 במאי 2017

בטאון התנועה לכינון המקדש: חשיפה לנהלים המפלים

מורי ישראל בהר הבית || חשיפה לנהלים המיוחדים ליהודים
הבטאון האלקטרוני החודשי של התנועה לכינון המקדש עוסק בעליה מטעם ארגון המורים להר הבית • מורים שנחשף לנהלים המפלים בהר הבית מזדעזע  לעורך הביטאון יש דרך לשנות את המציאות - עוד ועוד עליות, עוד ועוד עולים להר הבית