יום שישי, 5 במאי 2017

יבנה המקדש: ניסיון לבנות את בית המקדש לאחר החורבן

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
המשך הגיליון העשירי • במאמרו של הרב אליצור סגל העוסק בשאלה האם חובת בניין המקדש חלה עלינו או על ריבונו של עולם, מביא הרב דוגמא לניסיונות לבנות לבנות את בית המקדש לאחר החורבן