יום שני, 6 במרץ 2017

על חשיבות העליה להר הבית בימי חול רגילים

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת || עולים ובונים
אנחנו מביאים באיחור מה את הבטאון האלקטרוני של התנועה לכינון המקדש לטבת - שבט • עורך הבטאון מתאר את המצב בהר הבית לפני יותר משנה ומצב כיום ומברך על השינוי העצום • המצב עדין לא במיטבו, אולם הוא השתפר לאין ערוך • מסקנת הכותב היא שהמשך השינוי יגיע בעקבות נהירה המונית להר הבית לא רק בחגים, אלא בעיקר בימי החול הרגילים • הפנייה מיועדת לכל יהודי