יום שני, 6 במרץ 2017

בפורים עולים להר הבית

ואני נקראתי לבוא אל המלך || פורים בהר הבית
"כי עניין המגילה הזאת, היא שורש ומפתח בית שני, כי נס פורים היה הכנה לבית שני, כי היה צריך להיות עז וכוח לבני ישראל, ועל ידי הנס נגבה לבם, ויכלו לחזור לבית המקדש ..." (שפת אמת, מגילת אסתר)  כפות המנעול תעמיד מדריכים לעולי הר הבית בשני ימי הפורים  הר הבית פתוח ליהודים בשעות 7:00 עד 10:00 ו-12:30 עד 13:30