יום ראשון, 5 במרץ 2017

עדכוני המטה המשותף לתנועות המקדש - תרומה

מטה הר הבית והמקדש  ||  העדכון השבועי
כמידי שבוע, שולח המטה המשותף עדכון שבועי על הנעשה בהר הבית ועל הפעילות לגאולתו • רוב החומר כבר התפרסם באתר זה, אולם אנחנו מביאים את העדכון המקורי במלואו • לקבלת העדכון השבועי יש להתפקד במפקד עולי הר הבית בקישור: