יום ראשון, 5 במרץ 2017

יבנה המקדש: בניין המקדש לפני המשיח

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
לפי מסקנת הרב אליצור סגל, במאמרו ההלכתי, ניתן ואף חובה לבנות את בית המקדש לפני ביאת המשיח • תחילתו של מאמר התפלמסות עם אלו שבשם שמירת הקודש גורמים לחילולו