יום שני, 20 במרץ 2017

יום עיון בנושא קרבן פסח בימינו ביום חמישי

מתכוננים להקרבת הפסח || הציבור מוזמן!
תנועת "חוזרים להר" תקיים ביום חמישי הקרוב יום עיון בנושא הקרבת הפסח  יום העיון יתקיים בכ"ה באדר בשעה ארבע אחה"צ בישיבת הרעיון היהודי ברח' שמריה 11, שמואל הנביא בירושלים  הציבור מוזמן!