יום שני, 20 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ג באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ג באדר תשע"ז
אדם שהתנדב לבונה למקדש, יביא לכל הפחות קומץ לבונה, ואם נדב עצים יביא לכל הפחות שני גזרי עצים באורך אמה. ואם רצה להביא שווי העצים יכול להביא (רמב"ם מעשה הקרבנות טז,יג).