יום ראשון, 12 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט"ו באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט"ו באדר תשע"ז
המקדיש עובר במעי אמו שהיא בעלת מום, הרי העובר קדוש (רמב"ם מעשה הקרבנות טו,ח).