יום שני, 13 במרץ 2017

"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד"

יש מה ללמוד מהערבים || ותחזינה 27
בעלון ותחזינה - העלון החודשי של תנועת חוזרים להר לחודש אדר מנסה בנימין ג'ושוע ללמוד משהו מהערבים  איך ניתן לשמור על הקשר לקודשי ישראל גם ממרחק