יום שני, 13 בפברואר 2017

בשלח: התפילה פותרת הכל

המקדש בפרשה || פרשת בשלח
גאולת מצרים מגיעה לשיאה עם נס קריעת ים סוף • לאחר כל הנסים שהקב"ה עשה במצרים אפשר לשאול מדוע היה צריך בנס נוסף? • מהי התכלית של קריעת ים סוף? • האם הנס הזה נעשה עבור יוצאי מצרים או למען דורות הבאים?