יום ראשון, 12 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ז בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ז בשבט תשע"ז
שירי המנחה נאכלים לכהנים בעזרה כשאר קדשי הקדשים, ומותרים באכילה משתבער האש ברוב הקומץ (רמב"ם מעשה הקרבנות יב,יג).