יום חמישי, 19 בינואר 2017

מטרת יציאת מצרים/ הרב ישראל אריאל

המשכן במדבר סיני
פרשת שמות || הרב ישראל אריאל
מעבדות לעבדות  מה מטרת יצאת מצרים?  מה התנאי לדורות, שעל עם ישראל לשמור  מה קורה, חלילה, במקרה של הפרת התנאי?