יום רביעי, 18 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"א בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"א בטבת תשע"ו
מותר לאכול את בשר הקרבנות בכל דרך שירצה: צלי, מבושל. כמו כן ניתן להוסיף מלח ושאר תבלינים של חולין אבל לא של תרומה. העצמות של הקרבנות שלא נשאר עליהן בשר מותרות בהנאה ויכול לעשות מהם כלים (רמב"ם מעשה הקרבנות י,י).