יום שבת, 7 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י' בטבת תשע"ו

צום עשרה בטבת, הוא צום מדברי קבלה, שכל ישראל מתענים בו בגלל הצרות שאירע בו ובצומות אחרים, זאת, על מנת לפתוח את הלב לתשובה, כדי שנזכור את מעשינו הרעים ומעשה אבותינו והעוונות שגרמו למצב הזה (רמב"ם תעניות ה,א).