יום ראשון, 8 בינואר 2017

עשרה בטבת - יום פטירת נחמיה בן חכליה

נחמיה בן חכליה || פנינת המקדש
נחמיה בן חכליה. מתואר בכתובים כשר המשקים לפני מלך פרס, היה מזרע המלוכה מבית דוד, ותוארו נאה . שמו נזכר גם בשם 'התרשתא', ודרשו חכמים תואר זה, על שם שהתירו לו חכמים לשתות מיין בית המלך מתוקף תפקידו בבית המלוכה.