יום חמישי, 5 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ח' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ח' בטבת תשע"ו
אשה אינה מניפה אלא בשני מקרים בלבד: א. נזירה. ב. במנחת סוטה. לפיכך אשה המביאה שלמים למקדש אין היא מניפה אלא הכהן מניף בעבורה (רמב"ם מעשה הקרבנות ט,טז).