יום חמישי, 5 בינואר 2017

הירידה למצרים – כמבט לשואה בימינו

פרשת ויגש, עשירי בטבת || הרב ישראל אריאל
פרשת ויגש נקראת בדרך כלל בשבוע שחל בו עשרה בטבת, היום בו התחיל החורבן, כשסמך מלך בבל על ירושלים, והיום המציין את ההכחדה הנוראה ביותר בתולדות עם ישראל בשואת אירופה.