יום רביעי, 4 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ז' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ז' בטבת תשע"ו
קרבן שלמים הבא בשותפות, צריך כל אחד מן השותפים לסמוך עליו, אך באשר למצות התנופה,  מניף רק אחד מהשותפים בשביל כולם (רמב"ם מעשה הקרבנות ט,טו).