יום חמישי, 5 בינואר 2017

נפתח פרוייקט "תיכוניסטים לומדים על הר הבית"

פרוייקט ארצי בבתי הספר || סטודנטים למען הר הבית
תנועת סטודנטים למען הר הבית משיקה פרוייקט: "תיכוניסטים לומדים על הר הבית" • במסגרת הפרוייקט יצאו סטודנטים לבתי הספר ילמדו וילוו תלמידים במסגרת מטלת הביצוע באזרחות