יום שבת, 24 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ה בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ה בכסלו תשע"ו
לדעת הרמב"ם מצות עשה של עשיית המנורה היא חלק ממצות בנין המקדש (ספר המצוות עשה כ) ולדעת הרמב"ן מצות עשיית המנורה היא חלק ממצות הדלקת המנורה (השגות לספר המצוות לג). מקומה של המנורה בצד דרום של ההיכל (רמב"ם בית הבחירה א,ז).