יום שישי, 23 בדצמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ד בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ד בכסלו תשע"ו
בקרבן תודה ובשלמים הבאים עם הלחם, ידי הבעלים נושאים את החלבים ומעליהם חזה והשוק, שתי הכליות ומעליהם יותרת הכבד, ומעל הכל הלחם (רמב"ם מעשה הקרבנות ט,ח).