יום שלישי, 11 באוקטובר 2016

הכל התחיל מקודש הקדשים

יום הכיפורים || שמואל בן חמו
הקב"ה נתן לנו מתנה גדולה כדי לכפר על חטאינו. ביום המיוחד הזה אנחנו רשאים להיכנס לקודש הקדשים לאחר הכנות מדוקדקות.