יום שלישי, 11 באוקטובר 2016

שו"ת הלכתי: מהו גיל שעירי יום הכיפורים?

לקראת חידוש עבודת יום הכיפורים במקדש || הרב הלל בן שלמה
ביום הכיפורים מעמידים שני שעירים בעזרה  הכהן הגדול עורך הגרלה, לפיה נקבע מי ישחט ודמו יכנס לפני ולפנים ומי ישלח לעזאזל  לקראת חידוש עבודת המקדש, עורכים ארגוני המקדש תרגולים שנועדו לקדם את המודעות ולהכין את הכהנים מבחינה מעשית  בין הפוסקים יש מחלוקת באשר לגיל השעירים  הרב הלל בן שלמה עונה לשאלה בעניין