יום רביעי, 28 בספטמבר 2016

הר הבית: כאן והיום הכל התחיל

יום בריאת העולם, יום השלמת חומות ירושלים || כ"ה באלול
היום לפני 5776 שנים כאן הכל התחיל  מאבן השתיה הושתת העולם ועליה הונח ארון הברית  ביום זה השלימו עולי בבל את בניית חומת ירושלים  היום ציינו עולי הר הבית את שני האירועים במקום שבו התרחשו