יום ראשון, 26 ביוני 2016

מוסלמים "יהודים מופלים לטובה על הר הבית"

כך היהודים מופלים לטובה בהר הבית || בלי בושה
יהודים , אל תיפלו מהכיסא  למרות הסלקציה בכניסה להר הבית  למרות ההגבלות על מספר היהודים בהר  למרות שעות הכניסה המועטות  אתם מופלים בהר הבית לטובה  כך לפחות טוען ראש המועצה המוסלמית העליונה השיח' עכרמה סברי  למה? תקראו את דבריו ותופתעו יותר