יום חמישי, 11 בפברואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ג' באדר א' תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ג' באדר א' תשע"ו
במקדש - האבנט לבדו היה עשוי 'מעשה רוקם', כלומר היתה צורה מצמר שרקומה על האבנט מצד אחד ואיננה נראית מהצד השני של האבנט (רמב"ם כלי מקדש ח,טו;ח,א). ואין צורת הצורה מעכבת (יריעות שלמה כלי מקדש ח,טו).