יום שבת, 16 בינואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ז' בשבט תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ז' בשבט תשע"ו
כהן המתחיל לעבוד בפעם הראשונה בבית המקדש, צריך להביא "מנחת חינוך", וכן כהן הדיוט שנתמנה להיות כהן גדול מביא מנחת חינוך משלו. ונמצא שאם לא עבד מימיו ומינוהו לכהן גדול, הרי שהוא מביא שתי מנחות חינוך ומנחת חביתין (רמב"ם כלי מקדש ה,יז; מבואי הקדשים מנחת חינוך).